HISTORYCZNE EDYCJE KONFERENCJI

 

2015 Rola rynku nieruchomości w polityce miejskiej

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,konferencja-rola-rynku-nieruchomosci-w-polityce-miejskiej,28549.chtm#page-1

 

2016 - Rynek nieruchomości komercyjnych w aspekcie ekonomicznym i przestrzennym

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,seminarium-rynek-nieruchomosci-komercyjnych-w-aspekcie-ekonomicznym-i-przestrzennym,43063.chtm

 

2017Rynek nieruchomości a problemy rozwoju regionalnego

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,rynek-nieruchomosci-a-problemy-rozwoju-regionalnego,56294.chtm