ORGANIZATORZY:

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

 

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Marian Harasimiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa)
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie)
 • dr Krzysztof Olszewski (Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa)
 • dr Dagmara Kociuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie)
 • dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (WNoZiGP UMCS) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • prof. dr hab. Marian Harasimiuk (WNoZiGP UMCS) – koordynator merytoryczny konferencji
 • dr Agnieszka Wójcik (WE UMCS) – sekretarz konferencji, koordynator z ramienia WE UMCS
 • dr inż. arch. Anna Sawicka (WNoZiGP UMCS) – sekretarz konferencji, koordynator z ramienia WNoZiGP UMCS
 • mgr Renata Kwiatkowska (NBP) – koordynator z ramienia NBP
 • mgr Beata Chabudzińska (WNoZiGP UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • dr Roman Asyngier (WE UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • mgr Piotr Wetoszka (WE UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • dr Dagmara Kociuba (WNoZiGP UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • dr hab. Wioletta Kałamucka (WNoZiGP UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • dr Bogusława Baran-Zgłobicka (WNoZiGP UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • dr inż. arch. Anna Polska (WNoZiGP UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • mgr Adam Kieliszek (WNoZiGP UMCS) – członek komitetu organizacyjnego
 • inż. Aniela Krupińska (SKNP "SmartCity" UMCS) – członek komitetu organizacyjnego, koordynator z ramienia SKNP "SmartCity"

 

PATRONAT